Perinteinen itämainen lääketiede

Itämaisen lääketieteen historia

Lääketiede jaetaan nykyään hieman kärjistetysti länsimaiseen sekä itämaiseen lääketieteeseen. Länsimainen lääketiede on kuitenkin kehittynyt itämaisesta lääketieteestä, jota pidetään koko lääketieteen alkuvoimana. Kaikkialla maailmassa on käytetty erilaisia parannus- ja hoitokeinoja siitä lähtien, kun ihmisiä on ollut. Useat kansanuskomuksiin liittyvät parannuskeinot, joita edelleen käytetään ovatkin hyvin lähellä perinteiseksi itämaiseksi lääketieteeksi kutsutun opin käytäntöjä. Lisäksi aivan uusia hoitokeinoja, joita nimitetään vaihtoehtohoidoiksi, on alettu käyttää. Osa niistä ammentaa taustansa itämaisesta lääketieteestä, mutta osa on myös aivan moderneja keksintöjä. Itämaiseksi lääketieteeksi mielletään usein perinteinen kiinalainen lääketiede, mutta myös intialainen, afrikkalainen sekä Lähi-Idän lääketiede ovat vaikuttaneet sen syntyyn ja kehitykseen.

Rituaaleja ja paholaisen päästämistä

Esihistorialliselta ajalta lähtien ihmiset ovat uskoneet, että sairaudet johtuivat yliluonnollisten voimien vaikutuksesta. Uskottiin, että paholaisen aiheuttamiin tauteihin voi myös löytää parannuskeinon käyttämällä yliluonnollisia keinoja. Loitsuja, mantroja sekä erilaisia rituaaleja käytettiin pahojen henkien poistamiseksi ihmiskehosta. Myös erilaisia yrttejä käytettiin lääkkeinä ja joitain jo tuhansia vuosia sitten tunnettuja lääkinnällisiä aineita käytetään yhä edelleen. Esimerkiksi morfiinia, jota saadaan oopiumunikoista, käytettiin Välimeren alueella, etenkin Kreikassa, kipulääkityksenä sekä nukutusaineena mahdollistamaan erilaisia leikkauksia. Myös Afganistanista, Intiasta sekä Pakistanista löytyy varhaisia todisteita oopiumin käytöstä.

Migreenin ja epilepsian katsottiin myös olevan pahojen henkien aiheuttamia sairauksia ja näiden oireita pyrittiin lievittämään jo tuhansia vuosia sitten poraamalla kalloon reikä, josta henki pääsisi poistumaan. Tämä toimenpide kuitenkin johti yleensä potilaan kuolemaan. Kallonporausta on käytetty yleisesti hoitomuotona vielä 1900-luvun puolivälin jälkeen läntisessäkin lääketieteessä. Esimerkiksi Suomessa tehtiin lobotomioita ahdistuksen sekä pakko-oireiden lievittämiseksi vielä 1970-luvulla. Nykyään kraniotomiaa, eli kallon avausleikkausta käytetään kallonsisäisen paineen sekä aivoturvotuksen hoitamiseen.

Egyptistä varhaisimmat todisteet lääketieteestä

Ensimmäiset tallennetut tiedot lääketieteestä ovat peräisin Egyptistä noin 5000 vuoden takaa. Tuolloin ihmisiä ja heidän sairauksiaan hoitivat papit, jotka opiskelivat temppeleiden kouluissa. Jumalten vaikutus paranemisprosessissa oli keskeinen. Ensimmäinen henkilö, jonka uskotaan toimineen lääkärinä on Imhotep, joka eli noin 2700 eaa. Ensimmäiset, noin 4000 vuotta vanhat lääketieteelliset tekstit ovat niin ikään peräisin Egyptistä ja ne käsittelivät gynekologisia sairauksia. Ensimmäiset tekstit leikkaushoidoista ovat peräisin ajalta 1600 eaa. ja 1500 eaa. on kirjoitettu ensimmäinen lääketieteellistä oppikirjaa muistuttava teksti.

Egyptissä henkisen parantamisen lisäksi hoitomuotoina käytettiin esimerkiksi suoneniskentää sekä iilimatoja. Molempia näistä on käytetty lääketieteessä pitkään. Suoneniskennässä potilaalta valutettiin verta, minkä uskottiin vaikuttavan suotuisasti tämän nestetasapainoon ja parantavan lähes vaivan kuin vaivan. Iilimatoja käytettiin verenkierron parantamiseksi etenkin kehon ääreisosissa, mutta ne toimivat myös haavojen parantajina. Tämä tuhansia vuosia vanha hoitokeino on edelleen käytössä länsimaissakin, myös Suomessa.

Kiinalainen ajattelu alkoi nähdä ihmisen kokonaisuutena

Kiinan perinteinen lääketiede perustui ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon. Pyrittiin edistämään sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Tälle samalle pohjalle perustuvia hoitoja annetaan edelleen yleisesti Kiinassa, vaikkakin länsimaisen lääketieteen periaatteetkin ovat käytössä. Kiinassa myös alettiin etsiä ensimmäistä kertaa syitä oireiden taustalla. Aiemmin oltiin uskottu sairauksien johtuvan yliluonnollisista syistä, mutta kiinalainen lääketiede alkoi etsiä niille lääketieteellisiä tekijöitä. Kiinalaiset perinteiset hoitomuodot ovat itämaisista hoidoista edelleen kaikkein eniten käytettyjä länsimaissa ja itämainen lääketiede rinnastetaankin usein perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen. Myös tällä sivustolla itämaisen lääketieteen käsittelyssä keskitytään enimmäkseen kiinalaisen lääketieteen aloihin.

ashe