Perinteinen itämainen lääketiede

Alzheimerin taudin hoidon uusimmat tuulet

Alzheimerin taudin hoidossa kokeillaan nyt aivan uudenlaisia keinoja – ja kaiken lisäksi nämä kokeilut tapahtuvat nimenomaan Suomessa! Ajatuksena on kokeilla, voisiko diabeteslääke yhdessä elintapojen muutoksilla, ennaltaehkäistä ja hoitaa Alzheimerin tautia, jonka hoito on tähän mennessä ollut melko kinkkistä – taudin ennaltaehkäisystä puhumattakaan!

MET-FINGER-tutkimus

Diabeteslääkkeen mahdollisuuksia Alzheimerin taudin hoidossa ja ennaltaehkäisyssä lähdetään nyt kartoittamaan. Tutkimuksessa kartoitetaan myös tutkittavien riskiprofiilit, jotka otetaan huomioon hoitoa suunniteltaessa. Näin hoitoa voidaan räätälöidä jo kokeiluvaiheessa. Tutkimus on nimetty MET-FINGER-tutkimukseksi ja sen päätutkijana toimii Miia Kivipelto. Tutkimuksessa Suomi tekee yhteistyötä Englannin ja Ruotsin kanssa.

Tutkimuksen lääkehoidoksi on valittu Metformin-niminen lääkeaine, sillä seurantatutkimusten tulosten perusteella näyttäisi, siltä, että lääkkeen käyttäjillä olisi tavallista vähemmän erilaisia muistisairauksia. Lisäksi Metformin on lääke, jota on käytetty jo pitkään – tosin diabeteksen hoitamisessa. Lääkeaineen on havaittu vaikuttavan esimerkiksi potilaan insuliiniherkkyyteen ja matala-asteisiin tulehduksiin, jota ovat Alzheimerin taudin merkittäviä osatekijöitä.

Muualla maailmassa tehtävät tutkimukset

Muualla maailmassa on käynnissä tutkimuksia, joissa tutkitaan muiden diabeteslääkkeiden mahdollisuuksia hoitaa Alzheimerin tautia. Näissä tutkimuksissa lääkkeiden rinnalla ei kuitenkaan käytetä muunlaisia hoitoja tukemaan lääkehoitoa. Tässä suhteessa MET-FINGER-tutkimus onkin tällä hetkellä ainutlaatuinen Alzheimerin taudin hoitamiseen liittyvä tutkimus. Koska Alzheimer on sairautena tyypiltään monitekijäinen, tulee myös hoidon vaikuttaa useisiin osatekijöihin. Juuri tästä syystä on mielenkiintoista tutkia Metformin ja elintapojen muutosten mahdollisia yhteisvaikutuksia Alzheimerin hoidossa!

On jo uuden lääkkeen aika!

Uutta lääkettä Alzheimerin tautiin on pyritty kehittämään jo 20 vuotta ja tavoitteen saavuttamiseksi on tehty satoja tutkimuksia. Suurista ponnisteluista huolimatta uusi taudin hoitoon tarkoitettu lääke saapui lääkemarkkinoille aivan liian kauan aikaa sitten – aikaa on nimittäin ehtinyt vierähtää jo 15 vuotta siitä, kun uusin taudin hoitoon tarkoitettu lääke tuli markkinoille. Voidaankin sanoa, että nyt olisi jo uuden Alzheimerin hoitoon tarkoitetun lääkkeen aika!

Myös Alzheimerin hoidossa Suomi on yksi uranuurtajista ja maailman kärkimaista ja FINGER-tutkimuksen avulla onkin jo löydetty uudenlaisia Alzheimerin taudin riskitekijöitä, kuten stressi ja univaikeudet. Tuoreimmat arviot ovat myös sitä mieltä, että jopa 40 % muistisairauksista voi liittyä ympäristötekijöihin sekä elintapoihin.

ashe