Perinteinen itämainen lääketiede

Lääketiede ja terveys

Mitä terveydellä tarkoitetaan?

Terveys on lähes poikkeuksetta se kaikille ihmisille tärkein asia. Jokaiselle ihmiselle tärkeitä asioita ovat hengittäminen, syöminen, juominen ja nukkuminen, mutta kysyttäessä sitä tärkeintä asiaa, se yleisesti on terveys. Jokainen ihminen seuraa joko tietoisesti tai tiedostamattomasti omaa terveydentilaansa ja sen heikentyessä hakee apua lääkäriltä. Lääkäriin tai sairaanhoitajalle mennään niin pienestä kuin suuremmastakin vaivasta. Yleisesti ottaen, terve ihminen on aktiivinen ja dynaaminen, ja haluaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Jokainen kokee oman terveytensä eri tavalla. Monesti lääkäri lähettää vastaanotolleen tulevan henkilön laboratoriokokeisiin, joista voidaan nähdä monia asioita. Laboratoriokokeet voivat kertoa muun muassa ihmisen maksa- ja munuaisarvot, tulehdusarvot, natrium- ja kaliumarvot sekä monia muita tärkeitä arvoja. Oma terveydentila voi usein tuntua itsestä erilaiselta kuin millaisena se avautuu lääkärille. Kokeet ja testit paljastavat kuitenkin aina sen, minkälainen henkilön terveys on kokonaisuutena.

Ihminen on itse asiassa psykofyysinen kokonaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että keho ja mieli ovat aina tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Käytännössä ollessasi masentunut, voi alakuloisuus ilmetä fyysisinä vaivoina. Ollessasi pirteä ja iloinen, voivat fyysisetkin kivut puolestaan tuntua kevyemmiltä. Elinympäristön sekä omien ihmissuhteiden on sanottu myös vaikuttavan joko suotuisasti tai sitä vastoin negatiivisesti ihmisen terveyteen.

Terveys on tärkeintä elämässä

Henkinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat tärkeitä hyvän terveyden osatekijöitä. Tupakoimattomuus ja raittius ovat tärkeitä tekijöitä matkalla hyvään oloon, kuten myös kohtuullinen määrä liikuntaa ja terveellistä ravintoa.

Tärkeimmät terveystiedon lähteet ovat terveysalan ammattilaiset, viranomaiset sekä alan järjestöt. Televisio on kyselyiden mukaan tärkein terveystietoa jakava tiedotusväline. Säännöllinen liikkuminen, kuten arkiliikunta on hyväksi terveydelle. Arkiliikuntaan kuuluvia asioita ovat muun muassa kaupassakäynti, lehtien haravointi ja lumen luominen. Joskus on kuitenkin mukavaa päästää itsensä vähemmällä ja hankkia lehtien haravoinnin helpottamiseksi kätevä ja edullinen kellfri lehtipuhallin.

Vuosittain vietetään kansainvälisesti maailman terveyspäivää, joka on todella hieno hetki pysähtyä miettimään omaan terveydentilaan vaikuttavia asioita. Mitä sanalla “terveys” sitten oikein tarkoitetaan? Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Suomi on hyvinvointivaltio, mutta edellä mainittua täydellistä hyvinvoinnin tilaa ei ole kenenkään kuitenkaan mahdollista täydellisesti saavuttaa.

Mitä sairaudella tarkoitetaan?

Sairaus ja usein myös siihen liittyvä kipu kuvataan poikkeaviksi toiminnoiksi ihmisen elimistössä.

Sairauteen ja yleiseen huonoon oloon haetaan nykyään usein aikaisemmin apua kuin entiseen aikaan, mikä on todella positiivinen asia. Suomea ja koko globaalia maailmaa ajatellen on kuitenkin yhä olemassa paljon ihmisiä, jotka hakevat sairauteensa apua aivan liian myöhään. Yleinen suositus on, että sairauteen kuin sairauteen pitää niin hakea kuin myös saada apua välittömästi, jolloin siitä on kaikille eniten hyötyä.

Sairauden tyypillä ei ole mitään eroa, eli oli sairaus sitten fyysinen tai psyykkinen niin apua pitää aina olla saatavilla. Psyykkiseen sairauteen ainoa lääke ei aina ole pelkkä lääketehtaan valmistama pilleri, vaan myös ystävällisen ja ammattitaitoisen ihmisen antama aika on esimerkiksi masentuneelle tärkeä asia. Alakuloisuus ja masennus voivat kohdata nykyään kenet tahansa, mutta aina löytyy “kuuleva korva” tai jotakin muuta tarvittavaa apua, jonka voimalla jaksaa paremmin eteenpäin.

Moniin sairauksiin on kehitelty yhä parempia lääkkeitä, mutta esimerkiksi erilaisiin syöpiin ei ole olemassa täsmälääkettä, joilla ne saataisiin parannettua. Sädehoidot ja sytostaatit saattavat auttaa, mutta syöpää poistavaa lääkettä ei ole keksitty huolimatta siitä, että lääketiede on jatkuvasti kehittynyt eteenpäin.

Itselle sopiva liikunta ja terveellinen ravinto ovat jokaiselle ehdottoman tärkeitä, sillä niistä voi olla todellista hyötyä monien sairauksien ehkäisyssä.

ashe