Vaihtoehtoinen lääketiede

Vaihtoehtoisia hoitoja vai hyvinvointihoitoja?

Suomessa lääkäreiden toimintaa valvotaan hyvin tarkasti, mikä tarkoittaa sitä, että he eivät voi antaa potilailleen katteettomia lupauksia hoitojen toimivuudesta. Myöskään vaihtoehtohoitoja tarjoavat yrittäjät eivät saa luvata parantavansa potilaan sairauksia, sillä vaikutuksista ei ole tieteellisiä todisteita. Oireita vaihtoehtohoidoilla voidaan kuitenkin lievittää ja toisinaan se onnistuu melko tehokkaastikin. Tässä tosin on usein kyse plasebovaikutuksesta, joka vaikuttaa potilaan mielen kautta positiivisesti koko elimistön toimintaan. Lääketieteellisen koulukunnan mukaan tällaisissa hoidoissa on kysymys ensisijaisesti hyvinvointihoidoista. Niissä ei kuitenkaan ole mitään väärää, kunhan ne eivät markkinoi antavansa valheellisia vaikutuksia hoidettavilleen.

Energiaa enkeleiltä ja yksisarvisilta

Enkeliterapiassa hoitaja asettaa kätensä hoidettavan yläpuolelle ja kutsuu avukseen enkeleitä. Terapialla pyritään pääsemään erittäin syvään rentoutumisen tilaan, jolloin potilaasta parhaimmillaan tuntuu siltä, että hänen ajantajunsa katoaa hoidon aikana. Yksisarvishoito lisää myös hoidettavan energiatasoja ja pyrkii poistamaan erilaisia lukkotiloja ja jopa fyysistä kipua. Hoitomuotona sekä enkeliterapia että yksisarvishoito muistuttaa hyvin paljon reikiä, mutta erityisesti ajatus enkeleiden tai yksisarvisten energian vaikutuksesta erottaa nämä hoitomuodot aivan omanlaisiksi aloikseen.

Hyvinvointia ja hyväksyntää

Hyvinvointihoitojen on todettu parantavan hoidettavien mielialaa ja vaikuttavan positiivisesti koko tervehtymisprosessiin. Potilaiden, jotka käyttävät näitä vaihtoehtomuotoja omia lääkinnällisiä hoitojaan täydentävästi, on todettu esimerkiksi jaksavan paremmin rankkoja hoitojaksoja ja lääkitysten aiheuttamia fyysisiä oireita. Hoitoihin suhtaudutaan kuitenkin melko kielteisesti, sillä niiden ei toivota aiheuttavan potilaalle valheellista toivoa paranemisesta.

ashe