Vaihtoehtoinen lääketiede

Plasebovaikutuksen käyttö

Esimerkiksi homeopatiaa pidetään yhtenä plasebovaikutuksen muotona, sillä sen katsotaan toimivan, koska käyttäjä uskoo sen vaikutukseen. Plasebossa on juuri kysymys siitä, että potilas saadaan uskomaan lääkkeen vaikuttavan parantavasti ja pelkästään lääkkeeseen uskominen aiheuttaa toipumisen. Plasebovaikutusta on käytetty potilaiden hoitamiseen jo 1600-luvulta saakka. Tällöin lumelääkettä annettiin potilaille, koska oikeaa lääkettä ei ollut saatavilla tai katsottiin potilaan kuvittelevan sairautensa.

Plasebolla tuloksia

Lumelääkkeenä on usein käytetty joko sokeri- tai vitamiinipillereitä, sekä tavallista tai maustettua vettä. Saadut tulokset ovat olleet parempia kalliimmilla lääkkeillä ja silloin, kun niitä määräävä lääkäri ottaa potilaan paremmin huomioon diagnoosia tehdessään. Injektoiduilla lääkkeillä on todettu olleen kaikkein paras vaikutus. Lumelääkkeitä alettiin 1950-luvulta lähtien käyttää myös lääkeainetutkimuksissa. Osalle tutkittavista annettiin oikeaa lääkettä ja toiselle osalle lumelääkettä, jolloin voitiin todeta vaikuttaako lääke oikeasti. Tätä testaustapaa on kuitenkin pidetty epäeettisenä, sillä potilaalle, jolla on oikeita taudin oireita, ei tulisi antaa lumelääkettä. Lumelääkkeitä on yleisimmin käytetty parantamaan sydänsairauksia, astmaa sekä erilaisia kiputiloja.

Miten lumelääke vaikuttaa?

Plasebon on katsottu vaikuttavan potilaaseen usealla eri tavalla. Toisille ajatus siitä, että lääke auttaa, toimii mieltä kohottavasti, ja kun mieli on parempi, alkaa kehokin parantaa itseään. Lumelääkkeen käytön on todistettu lisäävän sydämensykettä sekä endorfiinintuotantoa, jotka vaikuttavat positiivisesti paranemiseen. Toisille lumelääke ei aiheuta vaikutuksia, vaan sairaus jatkuu, kunnes potilas oikeasti saa siihen tarkoitettua lääkettä.

ashe